Busvervoer

We hebben geen bus van GO!. Ons busvervoer wordt verzorgd door Van Bauwel- Johanna cars.

Bustarieven

 • Voor kleuters wordt er €5,50/maand gevraagd vanaf de instapdatum met een maximum van €55
 • Voor een leerling vanaf 6 jaar met een jaarabonnement kan de betaling in trimestriële bijdragen gebeuren:
  • 1st trimester 4/10de bijdrage: €86
  • 2st trimester 3/10de bijdrage: €64,50
  • 2st trimester 3/10de bijdrage: €64,50
  • Volledige prijs: €215
 • Voor kinderen die geen volledig schooljaar gebruik maken van de ophaaldienst gelden de volgende tarieven:
  • 1 maand: €21,50
  • 3 maand: €64,50
 • Tarief van een 10-rittenkaart: €16,00 (€1,60/rit)

Het busvervoer voor rechthebbende leerlingen is gratis. Rechthebbende leerling ben je als je op meer dan 4 km van de school woont en dit de dichtstbijzijnde school is van hetzelfde net. Aan de 2 voorwaarden moet samen voldaan zijn.

Abonnement tegen verminderd tarief

Niet rechthebbende leerlingen met meer dan 1 kind in het gezin betalen onderstaande tarieven.

 • 1ste kind = €215
 • 2de kind = €172
 • 3de en volgende kind(eren) en kleuters = €55
 • Vervoersgarantie*  = €55
  (*Vervoersgarantie = Recht op leefloon of gelijkgesteld/Recht op equivalent leefloon/ In een lokaal opvanginitiatief) 
 • Verhoogde tegemoetkoming* = €55