Een kijkje in...

De kleuterschool

 • Inloopmoment
     vrije keuze: speelzaal of speelplaats
 • Kringmoment
     kalenders, dagverloop, praatronde, reflectie…
 • Zelfstandig werk
     daltontaak, hoekenwerk, projectwerk,…
 • Projectwerking 

De lagere school

 • Inloopmoment
     vrije keuze: klas of speelplaats
 • Kringmoment
     kalenders, dagverloop, praatronde, reflectie…
 • Instructiemoment
 • Zelfstandig werk
     Dag of weekplanning, daltontaken
 • Keuzeopdracht
 • Projectwerking
     WO en MV