Participatie

Leerlingenraad

De mening van onze leerlingen is van groot belang om onze schoolorganisatie blijvend te optimaliseren. Onze leerlingenraad bestaat uit twee leerlingen van elk leerjaar. Ze vertegenwoordigen alle kinderen van de school. Tijdens de leerlingenraad wisselen de leden ideeën uit om het op Atmos nog fijner te maken! Onze leerlingen participeren op deze manier aan het schoolleven. De vragen en voorstellen van de leerlingenraad worden besproken in de klassen en voorgelegd aan het leerkrachtenteam.

Oudercomité

Het oudercomité neemt een belangrijke plaats in bij het tot stand komen van allerlei initiatieven. Deze groep ouders en leerkrachten denkt na over de meest uiteenlopende zaken die iets met de school te maken hebben. Meestal mondt dit uit in praktische realisaties, gaande van het uitvoeren van sommige herstellingen op een klusjesdag tot het organiseren van activiteiten zoals wafelverkoop, schoolfeest, …. Met deze acties willen zij ervoor zorgen dat er wat geld in het laatje komt.

Heb je interesse om bij de ouderwerking te komen?

Laat dit dan weten aan de directie of één van de leerkrachten.

Schoolraad

De schoolraad bestaat uit ouders, leerkrachten, directie en afgevaardigden van de lokale gemeenschap.

Een belangrijke rol van de schoolraad is om op de hoogte te blijven van wat er gebeurt op en rond de school. Daarom zal de directeur meestal bij elke vergadering een stand van zaken geven. Strategische keuzes van de school, o.a. specifieke pedagogische activiteiten en financiële middelen komen hier aan bod.

De schoolraad heeft vooral een adviesbevoegdheid in tal van zaken rond de school. Over o.a. het schoolreglement, de aanwending van de lestijden en verbouwingswerken aan de school.