Derde leerjaar – de Spoorzoekers

Dag Spoorzoeker,

Klaar voor een zoektocht in de wereld van de getallen tot 1000? Ook cijferen, breuken, meten en meetkunde komen via ijsbergrekenen aan bod.
We lezen heel wat verschillende tekstsoorten en schrijven al veel woorden met allerlei spellingsregels. Ook denken we al eens dieper na over onze taal.
We gaan op speurtocht in de natuur, zoeken sporen van het verleden en experimenteren met materialen en technieken.
We leren vanaf nu werken met een weektaak waarin al onze taken voor een volledige week staan. We werken zelfstandig,  met een maatje of met hulp van de juf.

L3